Politica de confidentialitate

SC MADYON TOP TURISM S.R.L., cu sediul in Sacele, judetul BRASOV, strada COL. KISS SANDOR, NR.102, telefon 0268340050, mobil 0757042274, fax:0268340090; e-mail: office@stejariibrasov.ro inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J08/1083/22.06.2011, CUI 28669367 a internvenit următoarea declarație de consințământ: Prezentul consimțământ aprobă colectarea și procesarea de către beneficiar a datelor personale subiectului.

Datele colectate de la subiect sunt următoarele:

 • Adresa de e-mail – pentru transmiterea de comunicări, informații, contract, factură, notificări de plată, informări;
 • Număr de telefon – pentru transmiterea de comunicări, notificări de întârziere, oferte, informări;
 • Nume, prenume – pentru adresare și contact;
 • Adresă domiciliu – pentru corespondență, transmiterea de comunicări, informații, oferte, contact, facturi;
 • Date persoanle-serie si numar Carte Identitate si Cod Numeric Personal.

Datele care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict în următoarele scopuri:

 • Transmiterea prin SMS de notificări;
 • Transmiterea prin e-mail de notificări, oferte, prezentarea serviciilor și produselor, transmiterea facturilor;
 • Efectuarea de apeluri de prezentare a ofertelor/serviciilor/produselor companiei/notificari de întârziere/informari;
 • Emiterea de contracte si acte comerciale.

Subiectul este protejat de către Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016 poate interveni când dorește și poate solicita:

 • Informare și consultarea informațiilor vizate;
 • Actualizarea informațiilor vizate;
 • Ștergerea informațiilor vizate;
 • Restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor vizate.

Prezentul consimțământ este valabil pentru o perioadă nedeterminata sau până la retragerea sa. Folosind site-ul nostru sunteti de acord cu privire la utilizarea (neremunerată) a datelor menționate în scopurile de mai sus. Utilizarea datelor în alte scopuri decât cele descrise mai sus sau pentru comercializarea prin transferul datelor către alți terți decât cei menționați este strict interzisă.